Gwarancja

 

Firma Pietraszek-Okna zapewnia wysoką jakość swych wyrobów, udzielając na nie gwarancji, której podstawą jest posiadanie wypełnionej przez sprzedawcę karty gwarancyjnej, do której dołączone są zalecenia dotyczące montażu, użytkowania, konserwacji i pielęgnacji stolarki okiennej.

Oto kilka prostych wskazówek dotyczących użytkowania, by bezproblemowo i długo cieszyć się ich sprawnym funkcjonowaniem:

 • Należy zmieniać pozycje klamki przy zamkniętym oknie.
  Pozycje klamki:
  do dołu – zamknięte
  poziomo – otwarte
  do góry – uchylone (tylko w skrzydłach RU)
  pod kątem 45o (pomiędzy funkcją otwierania i uchylania) – mikrowentylacja (tylko w skrzydłach RU)
 • Nie wolno obciążać okna dodatkowym ciężarem.
 • W celu zachowania odpowiedniej wentylacji i wilgotności w pomieszczeniu należy rozszczelnić okna (klamka pod kątem 45 stopni – pomiędzy pozycją otwarcia i uchyłu okna). Jest to także możliwe dzięki funkcji mikrowentylacji (tylko w skrzydłach rozwierno-uchylnych) lub wycięciu uszczelki albo też poprzez zastosowanie urządzeń zapewniających wymianę powietrza w pomieszczeniu (nawiewniki).

Jak je pielęgnować?

 • Należy naoliwić metalowe mechanizmy okuć, wystarczy raz do roku, w miejscach ich wzajemnej współpracy oraz dokonać prostej konserwacji uszczelki specjalnym sztyftem lub gliceryną.
 • Dobrze jest także przeprowadzić raz w roku przegląd elementów okuć, sprawdzić, czy zawiasy są prawidłowo osadzone; ewentualnie należy przeprowadzić regulację okien.
 • Co jakiś czas należałoby sprawdzić również drożność otworów odwadniających w ościeżnicach, by zagwarantować prawidłowy odpływ wody opadowej.
 • Do czyszczenia zaleca się stosować rozcieńczony roztwór łagodnych środków do mycia naczyń. Nie wolno natomiast stosować środków piorących, środków alkalicznych, a tym bardziej rozpuszczalników.

Postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami umożliwia korzystanie z gwarancji, udzielanej na:

 • 5 lat na trwałość i kolor profili PCV, okucia, szczelność, pakietów szybowych, pod warunkiem, wykonania montażu przez  firmę P.P.H.U. Pietraszek-Okna lub autoryzowaną przez nią jednostkę montażową.
 • 1 rok na trwałość i kolor profili PCV, okucia, szczelność, pakietów szybowych w przypadku zakupu stolarki bez usługi montażu.
 • 1 rok na trwałość i kolor profili PCV, okucia, szczelność, pakietów szybowych dla stolarki nietypowej (np. trójkąty, trapezy. łuki, koła, itp.), niezależnie od montażu.
 • 1 rok na dodatkowe akcesoria okienne (samozamykacze, mechanizmy regulacji uchyłu MSL, mechanizmy podnoszenia, zatrzaski balkonowe BK, hamulce okienne, nawiewniki, parapety, okapniki), itp.